Dispečing

+421 901 911 937

 

Objednávka prepravy

Objednávkový formulár

 

Pošlite nám email

info@transem.sk

 

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 20:00

Ako to funguje

Ako to funguje?
Žiadateľ, (vo vzorovom Projekete č.1 je to moja osoba) si podá žiadosť o Projekt.
Projekt je to, čo sa ma v iniciatíve naplniť.
V prípade, že sa nájde osoba, ochotná mu s týmto Projektom pomôcť (Prispievateľ), odošle na určený účet finančné prostriedky podľa vlastného uváženia.
Po nazbieraní cieľovej sumy je suma odovzdaná Žiadateľovi.
Ten Projekt realizuje a spláca podľa ním zadaných pravidiel.
Po ukončení Projektu a navrátení finančných prostriedkov Prispievateľovi, sa môže Prispievateľ rozhodnúť podporiť ďalší Projekt.
Cieľom projektu je nájsť ľudí, ktorí sú ochotní v dobrej viere pomôcť Žiadateľom. Neprispievajú teda sumou na určitú zbierku a utrum, ale ich Príspevok sa im vráti a môžu týmito istými financiami, pomôcť ďalšiemu Žiadateľovi v ďalšom Projekte. 
Zároveň to napríklad Žiadateľom umožňuje vrátiť Príspevky aj skôr, bez papierovania, pokút a poplatkov.  

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY:
Prečo sa Prispievatelia skladajú na projekt a Záujemca sa namiesto toho neuchádza o dajme tomu úver v banke?
Odpoveď môže mať viacero úrovní.
Napríklad má Žiadateľ exekúcie a umelo znížený príjem. Tým pádom disponuje kapacitou na splácanie "sumy", ale napríklad hodnotením banky, alebo nebankovky by neprešiel.
Môže byť aj situácia, že záujemca potrebuje napríklad na Projekt určitú sumu, ale by nebola bankou akceptovaná, pre jej nízku výšku. 
Môže sa stať, že Záujemca je po koronakríze v registroch osôb, ktoré mali nejaké problémy so splácaním a má v týchto registroch "vrúbok"
Môže sa stať že Žiadateľ chce realizovať Projekt bez zaťaženia rodinného rozpočtu...
Situácií prečo žiada Záujemca o financovanie projektu je viacero a projekty budú zverejnené na stránke, až po posúdení každého Záujemcu hodnotiacou komisiou.

Aká je záruka, že sa financie vrátia Prispievateľom.
Žiadna. V celom systéme pôjde výhradne o dôveru. Meno, česť a charakter má každý jednotlivec,  len jediné. Ak by teda napríklad Záujemca nesplácal, jediné čo je možné urobiť, je zverejniť jeho meno a  fakt, že nespláca. Jemu to síce môže byť ukradnuté, ale jeho okoliu, rodine, príbuzným, známym nie.
V každom prípade, toto je tá časť iniciatívy, ktorá je založená na viere v dobro ľudí a charakter Žiadateľov.

Ako sa projekty budú schvaľovať?
Projekt bude schvaľovaný hodnotiacou komisiou. Až po prehodnotení Žiadateľa, ak tak komisia zvolí, bude projekt zverejený, so všetkými náležitosťami na stránke.  Priamo pri projekte bude zároveň zverejnený zoznam Prispievateľov, aj zoznam odoslaných príspevkov späť. 

Čo ak sa vyzbiera viacej peňazí na jednotlivý projekt?
Ak projekt dosiahne cieľovú sumu, všetky ďalšie príspevky Prispievateľov (nad cieľovú sumu), budú okamžite odosielané späť Prispievateľom. Oni sa môžu rozhodnúť, či podporia nejaký iný projekt. 

Je Prispevok Prispievateľa nejako úročený, poprípade platí Záujemca viac?
Nie. Príspevok nie je nijako úročený a Záujemca platí splátky, len vo výške, v akej dostal Príspevky. Zmyslom projektu nie je kapitalizácia vkladov. Zmyslom je vzájomná pomoc fyzických osôb, bez účasti bánk a iných finančných subjektov. V prípade, že sa Iniciatíva ujme a zriadovateľ bude mať nevyhnuté náklady, možno sa zavedie poplatok za službu, aby sa tieto náklady vykryli.

Čo v prípade, že chce Žiadateľ vrátiť Príspevky skôr?
Jednoducho tak urobí. Bez pokút a poplatkov vráti Príspevky skôr.

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2017. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.