Dispečing osobnej prepravy

+421 901 911 937

 

Dispečing autobus. prepravy

+421 911 932 107

 

Pošlite nám email

info@transem.sk

 

Sme k dispozícii

denne od 7:00 do 18:00

 
 • Úvod
 • Osobná preprava
 • Pred cestou

Pred cestou

Pred nástupom na cestu

Vyplňte objednávkový formulár na prepravu s vašimi osobnými údajmi, nástupnou adresou, počtom cestujúcich, druhom a množstvom batožiny...

Informáciu o voľných miestach získate v sekcii Objednávka na prepravu. Táto sekcia je aktualizovaná 1x za 24h.

Ak máte špecifické požiadavky na prepravu (viac batožiny, preprava zvierat, osoba s telesným postihnutím) konzultujte ich telefonicky s dopravcom pred vyplnením objednávky. Viac v prepravnom poriadku.

Po potvrdení objednávky vás dopravca bude kontaktovať s informáciou o približnom čase pristavenia vozidla a zároveň vám bude doručená predfaktúra s uhradou za cestu.
Presnejší čas pristavenia vozidla bude oznámený minimálne v deň cesty, v dopoludňajších hodinách, kedy vás budú kontaktovať naši 
vodiči.

Od 1.mája 2018 je v platnosti nový časový harmonogram.

Auto vyráža z Kráľovského Chlmca v ranných hodinách o 09:00hod. Doba nástupu v okolí Michaloviec je o 10:00, V okolí Košíc 11:00-12:00, v okolí Rožňavy 12:00-13:00, v okolí Rimavskej Soboty 13:00-15:00,v okolí Banskej Bystrice je 14:00-16:00, v okolí Nitry 15:00-17:00,v Bratislave je 17:00-19:00. Brno 19:00-20:00 Praha 21:00-22:00 Plzeň (Ústí nad Labem) 22-23:00.

Doba nástupu v Holandsku, Belgickom kráľovstve, Luxemburgu je vo večerných hodinách, približne v rozsahu 16-22:00hod. Doba nástupu v Nemecku je približne v čase 22:00-02:00hod.

Prepravy sú vykonávané v nočných hodinách. Žiadame vás, aby zdržanie pri nástupe nepresahovalo 5min po pristavení vozidla.

Prestávky v preprave sú vykonávané v rozpätí 2h (15 min) a 4h (30min). Prípadne podľa požiadaviek cestujúcich

Zrušenie objednávky podlieha storno poplatkom podľa prepravného poriadku.

 

 

POVOLENÉ LIMITY ALKOHOL a TABAK

Ak cestujete z jedného členského štátu do druhého, môžete so sebou prepravovať tabakové a alkoholické výrobky určené na osobnú spotrebu, nie však na opätovný predaj.

Podľa právnych predpisov EÚ nemusíte preukazovať skutočnosť, že výrobky sú určené na osobnú spotrebu, ak ich množstvo je menej ako:

 • 800 cigariet
 • 400 tenkých cigár
 • 200 cigár
 • 1 kg tabaku
 • 10 litrov liehovín
 • 20 litrov obohateného vína
 • 90 litrov vína (z toho maximálne 60 litrov šumivého vína)
 • 110 litrov piva.

Krajiny EÚ môžu obmedziť množstvo cigariet dovážaných z niektorých iných krajín EÚ, ktoré zatiaľ neuplatňujú minimálnu výšku spotrebnej dane. Toto obmedzenie sa však nemôže vzťahovať na dovoz cigariet v počte menej ako 300 kusov. Pred cestou do zahraničia si tieto informácie overte s colnými orgánmi príslušnej cieľovej krajiny.

V prípade, že prevážate väčšie množstvo tabakových a alkoholických výrobkov, ako je automaticky dovolené pre osobnú spotrebu, môžete byť požiadaný, aby ste:

 • dokázali, že sú určené na osobnú spotrebu;
 • predložili doklad o kúpe (účet alebo faktúru).

 

Ak množstvo tabakových alebo alkoholických výrobkov neprekračuje uvedené limity pre osobnú spotrebu, nebudete v krajine EÚ, do ktorej prichádzate, platiť žiadnu spotrebnú daň.

Zdroj:http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/carry/alcohol-tobacco-cash/index_sk.htm

Copyright © TRANSEM, spol. s r.o. 2013-2023. Všetky práva vyhradené. Bez písomného súhlasu autora je zakázané šíriť obsah týchto stránok. Mapa web stránky. Tvorba web stránok www.initpro.sk.    Prihlásiť sa.